Лечебен ранилист

 

Лечебният ранилист (Stachys officinalis) е една интересна и много полезна билка, макар и доста позабравена в днешни дни. Тя принадлежи към един от най-големите родове от сем.Устоцветни, която обхваща между 300 и 450 вида, от които в България се срещат близо 20 вида.
Растението е било познато и използвано още от най-древни времена, от Диоскурид и Гален, та чак до средновековните хербалисти. Нещо повече, запазен е труд, наречен “De herba vettonica”, в който е описано лечението на близо 50 болести с помощта на лечебния ранилист.

ранилист

Continue reading Лечебен ранилист