Иглика

Кралицата на пролетта

Едно от най-ранните и красиви пролетни цветя е игликата. Днес са познати близо 400 естествени вида, както и много изкуствено създадени вариетети. Растат основно в умерените зони на Северното полукълбо, като около половината познати видове произхождат от района на Хималаите. В България са разпространени диворастящи 8 вида, някои от които като Рилска (божествена) иглика (Primula deorum) и Старопланинска иглика (Primula frondosa) се срещат само у нас.

Най-разпространена и с най-голямо приложение е Лечебната иглика (Primula veris). Позната е в почти цяла Европа и Близкия изток, от планините на Иран до Британските острови, а на север достига дори до Скандинавския полуостров. У нас може да бъде открита между март и юли в почти цялата страна, най-често по храсталаци, гори и ливади в планинските и полупланиските части.

иглика

Continue reading Иглика