Италиански хелихризум

В последно време нарастна интересът към едно растение, което не се среща в естествено състояние в България – италиански хелихризум (Helichrysum italicum). Този интерес е продиктуван до голяма степен от произвежданото от него етерично масло и перспективата му да бъде въведено като култура и у нас.

снимка на италиански хелихризум

Снимка Ondřej Zicha http://www.biolib.cz

Continue reading Италиански хелихризум

Жълт смил

Природен лек при болести на черния дроб и жлъчката

Родът Helichrysum се числи към сем.Сложноцветни и включва около 600 вида, разпространени по целия свят. Част от тях се отглеждат като декоративни градински растения или за създаване на сухи букети. От италианския хелихризум, наричан още градинско къри (Helichrysum italicum) се извлича етерично масло, употребявано в медицината и козметиката.

жълт смил

Името произхожда от гръцките думи “хелиос” – слънце (според други от “хелисо” въртене, обръщане)  и “хризос” злато и е свързано с красивия жълт цвят на растението.

Жълтият смил (Helichrysum arenarium) e най-разпространения вид от рода, който се среща естествено у нас. Представлява многогодишно тревисто растение с височина между 8 и 50 см, лопатовидни листа, обрасли със сиво-бели власинки и дребни златисти цветове, събрани в съцветия. Среща се по сухи и песъчливи места, основно в Източна България и поречието на р.Дунав.

Continue reading Жълт смил