Лечебен ранилист

 

Лечебният ранилист (Stachys officinalis) е една интересна и много полезна билка, макар и доста позабравена в днешни дни. Тя принадлежи към един от най-големите родове от сем.Устоцветни, която обхваща между 300 и 450 вида, от които в България се срещат близо 20 вида.
Растението е било познато и използвано още от най-древни времена, от Диоскурид и Гален, та чак до средновековните хербалисти. Нещо повече, запазен е труд, наречен “De herba vettonica”, в който е описано лечението на близо 50 болести с помощта на лечебния ранилист.

ранилист

Continue reading Лечебен ранилист

Иглика

Кралицата на пролетта

Едно от най-ранните и красиви пролетни цветя е игликата. Днес са познати близо 400 естествени вида, както и много изкуствено създадени вариетети. Растат основно в умерените зони на Северното полукълбо, като около половината познати видове произхождат от района на Хималаите. В България са разпространени диворастящи 8 вида, някои от които като Рилска (божествена) иглика (Primula deorum) и Старопланинска иглика (Primula frondosa) се срещат само у нас.

Най-разпространена и с най-голямо приложение е Лечебната иглика (Primula veris). Позната е в почти цяла Европа и Близкия изток, от планините на Иран до Британските острови, а на север достига дори до Скандинавския полуостров. У нас може да бъде открита между март и юли в почти цялата страна, най-често по храсталаци, гори и ливади в планинските и полупланиските части.

иглика

Continue reading Иглика